Bemutatkozás

A 2004. március 11-én megalapított A Jövő Háza Alapítvány olyan közhasznú szervezet,
amely a következő közérdekű feladatok elvégzését tűzte ki célul

 • a gazdasági élet különböző területein elősegítjük a környezetkímélő, innovatív eszközök, módszerek, berendezések kutatását, megvalósítását, társadalmi méretű elterjesztését, népszerűsítését;
 • a kulturális élet területén a különböző művészeti ágak, a média és az oktatás önálló, valamint egymáshoz kapcsolódó területeinek a jövő érdekében kívánatos feltárását, kibontakoztatását segítjük elő;
 • a szabadidő és életviteli tevékenységek során támogatjuk a sport- és egészségvédelem, valamint a természetjárás különböző formáit, segítjük annak népszerűsítését;
 • támogatjuk a természet- és környezetvédelem különböző törekvéseit a legújabb célok és elgondolások gyakorlati megvalósítását, közreműködünk azok népszerűsítésében;
 • támogatjuk a filozófiai, szociológiai, pszichológiai, társadalmi és egyéni életet szolgáló kutatásokat, a társadalmi és politikai folyamatok hatásainak modellezését, felmérését, a kívánatos eredmények népszerűsítését.

A Jövő Háza Alapítvány a megfogalmazott célokat az alábbi módon kívánja megvalósítani

 • az alapítvány vállalja a tevékenységi köréhez kapcsolódó különböző kutatást végző, abban részt vevő magánszemélyek, országos, regionális vagy helyi szervezetek, egyesületek, társaságok, klubok támogatását;
 • támogatjuk a tevékenységünkkel kapcsolatos helyi, regionális és országos rendezvényeket, kiállításokat, konferenciákat, felkérésre azok szervezésében, lebonyolításában részt veszünk, anyagi, szakmai segítséget nyújtunk;
 • a célkitűzéseink megvalósítása érdekében kiadói tevékenységet is folytatunk különböző könyvek, periodikák, kiadványok, audio-, CD- és videókazetták megjelentetésével, azok kereskedelmi terjesztésével segítjük a népszerűsítő munkát;
 • kapcsolatot tartunk hasonló célok megvalósulását kitűző más hazai és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal, alapítványokkal.

A Jövő Háza Alapítvány hosszú távú, kiemelt feladatának tekinti

 • a Magyar Köztársaság területén az alapítvány céljaihoz kapcsolódó összegyűjtött kutatási anyagokból, hazai és nemzetközi dokumentumokból, könyvekből, fotókból, egyéb eszközökből önálló archívumot, jövőkutatási múzeumot hozzon létre.

Az Alapítvány kuratóriumának tagjai

 • Jánki Mátyás
 • Erdélyi Tibor
 • Pusztay Sándor

A kuratórium tagjai társadalmi funkcióban látják el megbízatásukat