1%

Kérjük, jövedelemadójuk egy százalékával segítsék az alapítvány működését.

Adószám:
18114304-1-41


Cím:
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D

Telefon/fax: 06-36-1-359-1964; 359-6461

Web: www.jovohazaalapitvany.hu

E-mail: s.pusztay@jovohazaalapitvany.hu
Mérlegadatok

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat
 
Mérlegadatok   
2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018
Jövő Háza Alapítvány Fordulónap:  2010.12.31
KSH: 18114304 9499 569 01 9.Pk.60.355/2004/4
Eredménykimutatás Nsz: 9230
Adatok: eFt-ban
Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév
szám helyesbítései
a b c d e
A A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 3 309   17
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás      
a.              alapítótól      
b.             központi költségvetéstől 53   17
c.             helyi önkormányzati      
d.              egyéb 3 250    
2. Pályázati úton elnyert támogatás      
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0   17
4. Tagdíjból származó bevétel      
5. Egyéb bevételek      
6. Pénzügyi műveletek bevételei      
7. Rendkívüli bevételek      
8. Aktívált saját teljesítmény értéke      
B Vállalkozási tevékenység bevétele 0   0
1. Árbevételek      
2. Egyéb bevételek      
3. Pénzügyi műveletek bevételei      
4. Rendkívüli bevételek      
C Összes bevétel 3 309   17
D Közhasznú tevékenység költségei 3 114   1 550
1. Anyagjellegű ráfordítások     311
2. Személyi jellegű ráfordítások      
3. Értékcsökkenési leírás 70   59
4. Egyéb ráfordítások 3 044   1 180
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai      
6. Rendkívüli ráfordítások      
E Vállalkozási tevékenység költségei 0   0
1.  Anyagjellegű ráfordítások      
2. Személyi jellegű ráfordítások      
3. Értékcsökkenési leírás      
4. Egyéb ráfordítások      
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai      
6. Rendkívüli ráfordítások      
7. Aktívált saját teljesítmény értéke      
F Összes tevékenység költségei ( D+E ) 3 114   1 550
G Adózás előtti vállalkozási eredmény ( B-E )      
H Adófizetési kötelezettség      
I Tárgyévi vállalkozási eredmény ( G-H )      
J Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D ) 195   -1 533
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások 0   0
    1. Bérköltségek      
            a. megbízási díjak      
            b.tiszteletdíjak      
    2. Személyi jellegű egyéb költségek      
    3. Személyi jellegű költségek közterhei      
B. Nyújtott támogatások 825   1 180
D. Tovább utalt támogatás 825    
Budapest, 2011. május 09.
képviselő: Pusztay Sándor


Jövő Háza Alapítvány
KSH: 18114304 9499 569 01
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete.
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználáról 2010. év
Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege Ft Átvitel összege Ft Elszámolás
időpontja összege Ft előző évi tárgy évi határideje
SZJA 1%-os támogatás 09.30. 16 768 Term.Bar.Szöv. Tám.   0 16 768 0 2011.10.31
összesen:   16 768     0 16 768    
 Jövő Háza Alapítvány
KSH: 18114304 9499 569 01
Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete.
Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2010. év
Megnevezés Előző évi Tárgyévi változás Megjegyzés
összeg eFt összeg eFt összeg eFt  %
Induló tőke 100 100 0          
Tőkeváltozás 2926 3121 195 107,00        
Lekötött tartalék                
Értékelési tartalék                
Tárgyévi eredmény 195 -1533 -1728          
Közhasznúsági tev.eredm. 195 -1533 -1728          
Vállalkozási tev. Eredm.                
Egyéb                
Jövő Háza Alapítvány
KSH: 18114304 9499 569 01
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete.
Kimutatás a célszerinti juttatásokról 2010 év
Juttatás megnevezése Juttatás összege Ft Eltérés Megjegyzés
előző évi tárgyévi Ft %
Közhasznú tevékenység                
keretében nyújtott:                
Pénzbeli juttatások összege 672 800 16 768   2,49        
-ebből adóköteles                
-ebből adómentes 672 800 16 768   2,49        
Természetbeni juttatások                
összesen                
-ebből adóköteles                
-ebből adómentes                
Összesen. 672 800 16 768   2,49        
Egyéb célszerinti, de nem                
Közhasznú tevékenység                
keretében nyújtott:                
Pénzbeli juttatások összege                
Nem pénzbeli juttatások                
Egyéb juttatások                
Összesen: 672 800 16 768   2,49        
Mindösszesen: 672 800 16 768   2,49        
 Jövő Háza Alapítvány
KSH: 18114304 9499 569 01
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete.
Kimutatás a kapott támogatásokról 2010. év
Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Ft Változás
előző évi tárgyévi Ft %
Központi költségvetési            
szervtől            
Elkülönített állami pénzalap            
Helyi önkormányzat            
és szervei            
Magánszemélyektől          
Egyéni vállalkozóktól            
Jogi szem. Társaságoktól          
Jogi szem.nélk. Társaságoktól            
Közhasznú szervezettől            
SZJA 1% APEH természet járás 53 427 16 768 -36 659  
Iparűzi adó 5% önkorm.            
Egyéb            
összesen:     53 427 16 768 -36 659  
Jövő Háza Alapítvány
KSH: 18114304 9499 569 01
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete.
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2010. év
Juttatás megnevezése Juttatás összege Ft Eltérés Megjegyzés
előző évi tárgyévi Ft %
Célszerinti pénzbeli kifizetések 0 0            
Természetbeni juttatások 0 0            
Szja mentes 0 0            
Szja köteles 0 0            
értékpapírok 0 0            
tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0            
költségtérítések 0 0            
adott kölcsönök 0 0            
kamatmentes kölcsönök 0 0            
egyéb juttatások 0 0            
összesen 0 0            


 
4brainz - webdesign & development | weboldalsablonok.hu | Olcsó weboldal készítés 2010 © A Jövő Háza Alapítvány • Minden jog fenntartva.