1%

Kérjük, jövedelemadójuk egy százalékával segítsék az alapítvány működését.

Adószám:
18114304-1-41


Cím:
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D

Telefon/fax: 06-36-1-359-1964; 359-6461

Web: www.jovohazaalapitvany.hu

E-mail: s.pusztay@jovohazaalapitvany.hu
Mérlegadatok

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat
 
Bemutatkozás   

A 2004. március 11-én megalapított A Jövő Háza Alapítvány olyan közhasznú szervezet, amely a következő közérdekű feladatok elvégzését tűzte ki célul:

  • a gazdasági élet különböző területein elősegítjük a környezetkímélő, innovatív eszközök, módszerek, berendezések kutatását, megvalósítását, társadalmi méretű elterjesztését, népszerűsítését;
  • a kulturális élet területén a különböző művészeti ágak, a média és az oktatás önálló, valamint egymáshoz kapcsolódó területeinek a jövő érdekében kívánatos feltárását, kibontakoztatását segítjük elő;
  • a szabadidő és életviteli tevékenységek során támogatjuk a sport- és egészségvédelem, valamint a természetjárás különböző formáit, segítjük annak népszerűsítését;
  • támogatjuk a természet- és környezetvédelem különböző törekvéseit a legújabb célok és elgondolások gyakorlati megvalósítását, közreműködünk azok népszerűsítésében;
  • támogatjuk a filozófiai, szociológiai, pszichológiai, társadalmi és egyéni életet szolgáló kutatásokat, a társadalmi és politikai folyamatok hatásainak modellezését, felmérését, a kívánatos eredmények népszerűsítését.  

A Jövő Háza Alapítvány a megfogalmazott célokat az alábbi módon kívánja megvalósítani:

  • az alapítvány vállalja a tevékenységi köréhez kapcsolódó különböző kutatást végző, abban részt vevő magánszemélyek, országos, regionális vagy helyi szervezetek, egyesületek, társaságok, klubok támogatását;
  • támogatjuk a tevékenységünkkel kapcsolatos helyi, regionális és országos rendezvényeket, kiállításokat, konferenciákat, felkérésre azok szervezésében, lebonyolításában részt veszünk, anyagi, szakmai segítséget nyújtunk;
  • a célkitűzéseink megvalósítása érdekében kiadói tevékenységet is folytatunk különböző könyvek, periodikák, kiadványok, audio-, CD- és videókazetták megjelentetésével, azok kereskedelmi terjesztésével segítjük a népszerűsítő munkát;
  • kapcsolatot tartunk hasonló célok megvalósulását kitűző más hazai és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal, alapítványokkal.  

A Jövő Háza Alapítvány hosszú távú, kiemelt feladatának tekinti:

  • a Magyar Köztársaság területén az alapítvány céljaihoz kapcsolódó összegyűjtött kutatási anyagokból, hazai és nemzetközi dokumentumokból, könyvekből, fotókból, egyéb eszközökből önálló archívumot, jövőkutatási múzeumot hozzon létre.

 

 

 

 
4brainz - webdesign & development | weboldalsablonok.hu | Olcsó weboldal készítés 2010 © A Jövő Háza Alapítvány • Minden jog fenntartva.